Unieważnienie postępowania: Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin

ZP.34126-5/09                                                            Będzin, dnia 16.03.2009r.

    

UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.:Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych, lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Gminy Będzin, celem ich zbycia ”.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta.

                                                         

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postępowania: Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2009 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż