Wyjaśnienia treści SIWZ

ZP.34111-2/09                                                   Będzin, dnia 25.03.2009 r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.:

                            „ Budowa oświetlenia na osiedlu Rzemieślniczym”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1: Czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych?

ODPOWIEDŹ 1: Nie.

PYTANIE 2: Czy będzie potrzebny projekt organizacji ruchu?

ODPOWIEDŹ 2: Tak.. Zgodnie z zapisem części XII SIWZ -  WARUNKI USTALENIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY

pkt. 3 tiret 4:

3. W kosztach zadania należy ująć:

„….- koszty wykonania i zatwierdzenia projektu zmian  organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z uwzględnieniem wynikających z niego prac…..”                                                                            PREZYDENT MIASTA

                                                                            mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia treści SIWZ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2009 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż