ZP.34111-17/08                                     Będzin, dnia 31.03.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w miejscowości Będzin i obejmuje nw. zadanie: Zadanie nr 20 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Będzinie” w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie. Etap IIA. Zadanie nr 20.” 2004/PL/16/C/PE/001-02A, KONTRAKT  NR 02A

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT

81-571 Gdynia, ul. Starochwaszczyńska 64

  695 161,54  EUR   

                           

2

Przedsiębiorstwo

Maciej i Wiesław Gramowscy

ATA- TECHNIK Sp. Jawna

64-840 Budzyń, Osiedle Cechowe 31

  797 486,04  EUR

                      

3

SKANSKA S.A.

01-518 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 9

  482 318,42  EUR

                      

4

PEBEX II Sp. Jawna A. Porada, G. Czeczko

42-500 Będzin, ul. Zagórska 3

  559 127,40  EUR

                          

5

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe

FENIX 1 Sp. z o.o.

41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 11 f

606  901,08 EUR

 

6

KONSORCJUM FIRM:

1. Jerzy i Katarzyna Bratek  „INSTAL- BRATEK” s. c.

43-211 Piasek, ul. Magnolii 3

2. Zakład Robót Specjalistycznych Rafał Szostak

43-200 Pszczyna, ul. Lompy 4

374 569,13 EUR

 

7

ABM SOLID S.A. 33-100 Tarnów, ul. Bartla 3

855 939,85 EUR

 

8

KONSORCJUM FIRM:

1.BM „AQUA Brzeziński, Morawiecki Sp. Jawna

42-506 Będzin, ul. Mickiewicza 63

2.Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „DUO” Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec ul. Gen. Grota Roweckiego 130

603 197, 82 EUR

 

9

KONSORCJUM FIRM:

1.Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „ESBUD”
Sp. z o.o. 42-504 Będzin, ul. Świerczewskiego 115

2.Biuro Handlowe „Premi” Monika Majerczak – Sroka  

42-504 Będzin, ul. Świerczewskiego 115

935 333,74 EUR

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

3

77,66

77,66

5

61,72

61,72

6

100,00

100,00

7

43,76

43,76

8

62,10

62,10

9

40,05

40,05

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

KONSORCJUM FIRM:

1. Jerzy i Katarzyna Bratek  „INSTAL- BRATEK” s. c.

43-211 Piasek, ul. Magnolii 3

2. Zakład Robót Specjalistycznych Rafał Szostak

 
  43-200 Pszczyna, ul. Lompy 4                                                  


  Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.                                                                      PREZYDENT MIASTA

                                                                       mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie nr 20 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:31.03.2009 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:31.03.2009 14:33