Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

 1. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokój nr 211, II piętro, tel. 267 70 41 do 7 wew. 246, 267 33 13.
 2. Zakres działania:
 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru oraz zaświadczeń po dokonanych zmianach.
 • Wydawanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie rejestrów wydawanych zaświadczeń i decyzji.
 • Udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Przekazywanie do ZUS i Urzędu Skarbowego kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopii zaświadczeń po dokonanych zmianach i decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Wykonywanie czynności informacyjno-pomocniczych związanych z wpisem spółek prawa handlowego do KRS (udostępnianie formularzy).
 • Prowadzenie czynności informacyjno-pomocniczych o trybie postępowania przy podejmowaniu działalności gospodarczej, możliwości uzyskania przez przedsiębiorców środków finansowych dla mikro, makro i średnich przedsiębiorstw.
 • Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałami Rady Miejskiej w tej sprawie.
 • Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaszeniu i cofnięciu zezwoleń.
 • Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie uregulowania godzin funkcjonowania zakładów usługowych, punktów sprzedaży detalicznej oraz  zakładów gastronomicznych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej [EG]
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:18.07.2003 14:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:05.04.2007 11:43