ZP. 34121-4/09                                                  Będzin, dnia 03.04.2009r.

    

UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Czyszczenie kanalizacji  deszczowej na terenie miasta Będzina”

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku ze  złożonymi  pytaniami do SIWZ Zamawiający stwierdził, że konieczne jest dokonanie szeregu zmian odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników, co powodowałoby brak przejrzystości SIWZ i mogłoby wpłynąć na błędne sporządzenie oferty.

Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostanie powtórzone.

PREZYDENT MIASTA

          mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uniewaznienie postępowania: Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:06.04.2009 08:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:06.04.2009 08:23