ZP. 34121-7/09                                                                             Będzin, dnia 20.04.2009 r.

DO WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „ Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Przemszą w rejonie ul. Browarnej w Będzinie  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty , iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ  cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Cena  jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi 53 000,00 zł.

                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postępowania:„ Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „ Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Przemszą w rejonie ul. Browarnej w Będzinie wraz z uzyskaniem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:21.04.2009 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:21.04.2009 11:25