Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa oświetlenia na osiedlu Rzemieślniczym

ZP. 34111-2/09                                                                      Będzin, dnia 23.04.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Budowa oświetlenia na osiedlu Rzemieślniczym”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena
    1

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A.

31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 9

274 298,47 


    2

Zakład Instalacji Elektrycznych

„CAGRO” Sp. z o.o.

41-922 Radzionków, ul. Kużaja 51

251 600,73 


    3

Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Kamiński

32-500 Chrzanów, ul. Stara Huta 33

193 736,00 


    4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ELBIM” s.c.

Jacek Bargieła , Tadeusz Moszkowski

41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74

222 321,45 


    5

Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Myśliwska 6

207 277,70 


    6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

BUDOMONT-7 Sp. z o.o.

41-704 Ruda śląska, ul. Kard. A. Hlonda 50

175 744, 62


    7

ElEKTRO-ENERGETYK

41-208 Sosnowiec, ul. Orląt Lwowskich 143

 212 078,19 zł


    8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe „ELEKTRYCY” s. c.

A. A. Gabor,  U. Wojnarowska,

A. Wojnarowski

42-700 Lubliniec, ul. Pokoju 46

 261 475,90 zł


    9

ENERGO-KOMPLEX Piotr Kłosek,

Paweł Sergiel

Sp. J. 42-500 Będzin, ul. Zagórska 3

 156 121,18


    10

PKP Energetyka S.A. Zakład Górnośląski

40-022 Katowice, ul. Damrota 8

 171 647,70 zł


    11

Firma Produkcyjno– Handlowo-Usługowa

„COMPLEXUS”

Bal, Majcher, Pompa, Bal S.J.

40-859,  Katowice ul. Bocheńskiego 94

158 514,62 zł


    12

PPHU „DAMARIS” Słąwomir Perdak

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Polna 4a

234 349,76 zł


    13

Serwis Energetyczny ELBUDROM

Olimpia Romanowska

41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32

188 882,93zł


    14

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo

INTEB Sp. z o.o.

42-500 Będzin, ul. Małobądzka 143

196 977,69 zł


    15

„ELREM” Zakład Usługowo-Produkcyjny

41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 139/38

358 978,88 zł


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

57,79

57,79

2

63,00

63,00

4

71,30

71,30

5

76,47

76,47

6

90,20

90,20

7

74,74

74,74

8

60,62

60,62

10

92,35

92,35

11

100,00

100,00

14

80,47

80,47

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Firma Produkcyjno– Handlowo-Usługowa

„COMPLEXUS”

Bal, Majcher, Pompa, Bal S.J.

40-859,  Katowice ul. Bocheńskiego 94

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                                                                                          

                 

                                                                                       PREZYDENT MIASTA

                                                                                         mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa oświetlenia na osiedlu Rzemieślniczym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.04.2009 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż