ZP.34111-3/09                                                                             Będzin, dnia 24.04.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Ciąg pieszy łączący ul. Brzozowicką z kładką nad rzeką Przemszą w ciągu ul. Reja.
 Projekt i wykonawstwo”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena    1

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o.o.

ul. Paryska 11

42-500 Będzin

159 429,60 zł


    2

DGS Sp. z o.o.

ul. Lenartowicza 41

41-219 Sosnowiec

194 712,00 zł


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

100,00

100,00

2

81,88

81,88

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o.o.

ul. Paryska 11,  42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                  

                                                                                       PREZYDENT MIASTA

                                                                                         mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ciąg pieszy łączący ul. Brzozowicką z kładką nad rzeką Przemszą w ciągu ul. Reja. Projekt i wykonawstwo
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:27.04.2009 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:27.04.2009 08:41