ZP. 34126-7/09                                                   Będzin  dnia 27.04.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wyposażenie meblowe pomieszczeń Straży Miejskiej w nowej siedzibie”
 ( budynek dworca PKP w Będzinie)

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy


    1

„KEM-1” Sp. z o.o.

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 33

 32 940,00              

    2

P.W.” IDEAL” s.c. Lucjan i Janusz Góralczyk

40-164 Katowice, ul. Ordona 7

  57 497,38             

   

    3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KASTIOM”
T. Mielczarek

43-143 Lędziny, ul. Pogodna 7

  58 760,08              

    4

ABACO ART STUDIO  Duda, Szczęsna, Jakubowska s.j.

40-142 Katowice, ul. Modelarska 18

  33 524,38             

    5

AGM DYNAMICO Sp. Jawna R. Filus, J. Totoń

40-513 Katowice, ul. Krzemienna 11

   56 566,52           

   

    6

„STOLBOX” Grzegorz Halar, Cezary Gruszka Sp. Jawna

42-500 Będzin, ul. Promyka 32

    46 889,48          

                      

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1.

100,00

100,00

4.

98,26

98,26

5.

58,23

58,23

6.

70,25

70,25

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

„KEM-1” Sp. z o.o.

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 33

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

           

                                       

   PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wyposażenie meblowe pomieszczeń Straży Miejskiej w nowej siedzibie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:28.04.2009 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:28.04.2009 09:04