Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamieszczono dnia 29.04.2009r.

Numer ogłoszenia: 126160 - 2009; data zamieszczenia: 29.04.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115954 - 2009 data 22.04.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, fax. (032) 267 62 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych pok.117 Urząd Miejski w Będzinie ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych pok.117 Urząd Miejski w Będzinie ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin..

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2009 11:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż