ZP. 34126-6/09                                                                     Będzin  dnia 06.05.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości
oraz rozgraniczeniem nieruchomości i wznowieniem granic nieruchomości”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Biuro Geodezyjno-Kartograficzne

Henryk Rakowiecki

ul. Dmowskiego 6/10, 42-400 Zawiercie

88 816,00 zł

2

Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Czesław Drzazgowski

ul. 9-Maja 5/65  42-500 Będzin

67 344,00 zł

3

Pomiary Geodezyjne    Kolasa Aleksander

ul. Kochanowskiego 7/2,  40-035 Katowice

65 636,00 zł

4

Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych

ul. 11-go Listopada 4/67,   42-500 Będzin

57 462,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1.

64,70

64,70

3.

87,55

87,55

4.

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych

ul. 11-go Listopada 4/67,   42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

         

                                            

PREZYDENTA MIASTA

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ”Wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:06.05.2009 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:06.05.2009 12:52