Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ”Wycena nieruchomości stanowiących własność Gminy”

ZP. 34126-8/09                                                              Będzin  dnia 06.05.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wycena nieruchomości stanowiących własność Gminy”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Biuro Wycen Nieruchomości „Estima” 42-575 Strzyżowice, ul. Szosowa 36 B

44 286,00 zł

2

Biuro Usług Projektowych i Wycen Nieruchomości „TEAM” s.c. Anna Rój – Marek Trząski

51 789,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1.

100,00

100,00

2.

85,51

85,51

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Biuro Wycen Nieruchomości „Estima” 42-575 Strzyżowice, ul. Szosowa 36 B

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

        

PREZYDENTA MIASTA

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Ryszard Fornal

  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ”Wycena nieruchomości stanowiących własność Gminy”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2009 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż