Będzin dnia 06.05.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 11 reprezentowana przez

Dyrektora szkoły Jadwigę Janusz-Sender

Adres: ul. Broniewskiego 12, 42-500 Będzin

REGON: 000726369 NIP: 625-14-33-455

Telefon 032 267 35 37 faks: 0-32 267 35 37

e-mail sp11@bedzin.eu


2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 11”


3.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ
UZASADNIENIE JEJ WYBORU


Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowo „BUDREM” Sp. z o.o.

25-561 Kielce ul. Witosa 80

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.


4.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

P.P.H.U „KOMSTA”

Okna, Drzwi, Technika Grzewcza

Mirosław Komsta

44-120 Pyskowice

ul. Nasienna 2

114493,85


2

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowo

BUDREM” Sp. z o.o.

25-561 Kielce

ul. Witosa 80

80912,88

3

Zakład Remontowo-Budowlany

JANMAR s.c.

inż. Z.Wołczyk, J.Rogóż

41-200 Sosnowiec

ul. Królowej Jadwigi 2


114046,97

4

F.H.U. CAŁKA

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Sobieskiego 12


101847,99

5

30-tka”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-907 Bytom

ul. Witosa 28

86673,19


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

cena

RAZEM

1

70,67

70,67

2

100,00

100,00

3

70,95

70,95

4

79,44

79,44

5

93,35

93,35


……………………………….

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 11”
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.05.2009 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Jadwiga Janusz-Sender
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.08.2009 07:59

Rejestr zmian dokumentu