ZP.34121-13/09                                                                   Będzin, dnia 08.05.2009r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

            WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „Utrzymanie czystości i porządku podczas imprez plenerowych”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania :

PYTANIE 1:   Dotyczy pozycji w zestawieniu cen ( załącznik nr 5) – „Ustawienie toalet w miejscach wskazanych przez zamawiającego”. W punkcie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zamawiający w ogóle nie ujął pozycji „toalety”, natomiast w zestawieniu cenowym dotyczącym imprez plenerowych w każdej tabeli jest pozycja „Ustawienie toalet w miejscach wskazanych przez zamawiającego wraz z serwisem 9 serwis polega na opróżnianiu toalety, posprzątaniu oraz zdezynfekowaniu toalety), wywiezienie toalet przenośnych”.

Zamawiający ani w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ani też w umowie nie określił czyją własnością mają być w/w toalety i w związku z tym trudno określić czy wycenę w danej pozycji podać wraz z ceną wynajmu we wskazanym terminie toalet zamawiającemu, czy też toalety będą własnością Gminy Będzin, a wykonawca ma je tylko ustawić we wskazanym miejscu.

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający  w punkcie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” uwzględnił  w tabelach informacje związane z toaletami przenośnymi, tabele te stanowią  integralna część „OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”.

Toaletami przenośnymi ma dysponować Wykonawca, Zamawiający ich nie posiada, ani nimi nie dysponuje.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1 wyjaśnienia treści siwz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:11.05.2009 07:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:11.05.2009 07:49