Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn" Pielęgnacja terenów zieleni gminnej"

ZP.34121-10/09                                                                            Będzin, dnia 14.05.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Pielęgnacja  terenów zieleni gminnej”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Nr oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

CENA

1

EKOŚRODOWISKO Sp. z o.o.

Ul. Cyryla i Metodego 50

41-909 Bytom

468 929,64 zł.

2

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „ INTERPROMEX” Sp. z o.o.

Ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

325 074,28 zł.

3

OGRODNICTWO NIEWIARA

Krzysztof Kowal

Ul. Armii Ludowej 2, 42-500 Będzin

193 626,45 zł.

4

Zakład Usług Komunalnych

Halina Kotuła

Ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

250 183,26 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

53,35

53,35

2

76,96

76,96

4

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Zakład Usług Komunalnych

Halina Kotuła

Ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                       mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn" Pielęgnacja terenów zieleni gminnej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.05.2009 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż