Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.34111-1/09                                                                    Będzin, dnia 19.05.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

    1

EKOBAUTECH Sp. z o.o.

87-140 Chełmża, ul. Grzywna 174

    2

KONSORCJUM FIRM:

LIDER: 1. Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDOHUT” Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SROGA” Patrycja Sroga

41-208 Sosnowiec, ul. Jedności 10

3. „ELEKTRO-ENERGETYK” Powallo Marek

41-208 Sosnowiec, ul. Orląt Lwowskich 143

    3

BUDIZOL S.A.

87-800 Włocławek, ul. Komunalna 8

    4

Zakład Remontowo- Budowlany  „Stanisław Paciej”

32-300 Olkusz, ul. Osiecka 3a

    5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POL-REM” Sp. z o.o.

42-300 Myszków, ul. Słowackiego 90

    6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe

„DOMEK” Sp. z o.o. Radłów k. Ostrowa Wielkopolskiego

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 14

    7

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDREM”

41-710 Ruda śląska, ul. Katowicka 18

    8

KONSORCJUM FIRM:

LIDER: Budimex Danwood Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski , ul. Brańska 132

Partner: Budimex Dromex S.A.

01-040 Warszawa, ul. Stawki 40

    9

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

„PROBUDREM” Kazimierz Lipiński

42-440 Ogrodzieniec, ul. J. Słowackiego 28

    10

MILIMEX Sp. z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 7

    11

Zakład Remontowo – Budowlany Adam Janus

41-709 Ruda śląska, ul. Szarotek 4/2

    12

KONSORCJUM  FIRM:

LIDER: Firma Usługowo – Handlowa „NOWIX”  Mariusz Nowak

32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31

Partner : Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o.o. 42-500 Będzin, ul. Paryska 11

    13

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

 „TRAK – BUD” Jacek Gryziecki

78-123 Siemyśl, Byszewo 11

    14

JAEKEL – BUD – TECH Sp. z o.o.

41-500 Chorzów, ul. Tęczowa 23

    15

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

40-059 Katowice, ul. Drzymały 15

    16

KONSORCJUM FIRM:

LIDER: JANTAR - POLAND Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50

Konsorcjant: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

JANTAR Ryszard Łach

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50

Konsorcjant: RISER Sp. z o. o.

43-603 Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 8

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

7

100,00

100,00

9

92,54

92,54

10

98,99

98,99

15

90,45

90,45

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDREM”

41-710 Ruda śląska, ul. Katowicka 18

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                                                         

                                                                    PREZYDENT MIASTA

                                                                       mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2009 08:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż