Rejestracja działalności gospodarczej

 

Rejestracja działalności gospodarczej


Wymagane dokumenty:

Wysokość opłaty:

  • nie podlega żadnym opłatom.

Wniosek należy złożyć w:

  • pokoju nr 30 bądź

  • wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest notarialnie, przesłać pocztą  na adres: Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, ul. 11-go Listopada 20, 42-500 Będzin.

Miejsce odbioru zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  • zgodnie z art. 46, ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r., poz. 647):

    - zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG.

- zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG i mogą je uzyskać jedynie przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione.

Termin załatwienia sprawy:

  • organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania

Formularze dostępne są w:

  • Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (parter, pokój 30),

  • na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl (informator petenta, działalność gospodarcza).

Tryb odwoławczy

  • nie przysługuje.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2003 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.06.2018 10:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.06.2018 10:04 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(Michał Karoń)
13.06.2018 10:04 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej"

(Michał Karoń)
13.06.2018 10:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.05.2016 10:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.05.2016 10:06 Dodano załącznik " Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej"

(Michał Karoń)
20.05.2016 10:06 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej

(Michał Karoń)
11.06.2015 12:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.06.2013 15:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.06.2013 15:56 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania wniosku
CEIDG-1

(Michał Karoń)
17.06.2013 15:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.11.2012 12:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.11.2012 12:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.11.2012 12:24 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1"
(Michał Karoń)
26.11.2012 12:23 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania wniosku
CEIDG-1

(Michał Karoń)
27.06.2012 14:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.06.2012 14:16 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania wniosku
CEIDG-1

(Aleksandra Bartosz)
27.06.2012 14:16 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1"
(Aleksandra Bartosz)
09.05.2012 14:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.05.2012 14:38 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania wniosku
CEIDG-1

(Aleksandra Bartosz)
09.05.2012 14:38 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1"
(Aleksandra Bartosz)
20.03.2012 13:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.03.2012 13:46 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania wniosku
CEIDG-1

(Aleksandra Bartosz)
20.03.2012 13:46 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1"
(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:02 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1
- ewidencja działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:01 Usunięto załącznik Wniosek o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:01 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego wpis do ewidencji działalności
gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:01 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego wpis do ewidencji działalności
gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:01 Usunięto załącznik Wniosek o potwierdzenie zgodności z
oryginałem kserokopii zaświadczenia

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:00 Usunięto załącznik Wniosek o potwierdzenie zgodności z
oryginałem kserokopii zaświadczenia

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:40 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1"
(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:40 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.05.2011 13:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.04.2011 10:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 09:06 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 -
ewidencja działalności gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 09:02 Dodano załącznik "Wniosek o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 09:01 Usunięto załącznik Wniosek o zarejestrowanie
działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:52 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego wpis do ewidencji działalności
gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:52 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego wpis do ewidencji działalności
gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:52 Dodano załącznik "Wniosek o potwierdzenie zgodności z
oryginałem kserokopii zaświadczenia"

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:52 Dodano załącznik "Wniosek o potwierdzenie zgodności z
oryginałem kserokopii zaświadczenia"

(Aleksandra Bartosz)
17.09.2007 09:44 Usunięto załącznik Wniosek o zarejestrowanie
działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
17.09.2007 09:43 Dodano załącznik "Wniosek o zarejestrowanie działalności
gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 13:50 Dodano załącznik "Wniosek o zarejestrowanie działalności
gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 13:48 Usunięto załącznik "Wniosek o zarejestrowanie
działalności gospodarczej - aktualny"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 13:48 Usunięto załącznik "Wniosek o zarejestrowanie
działalności gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 13:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.03.2006 13:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.01.2006 13:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.08.2005 09:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.12.2004 14:13Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o zarejestrowanie
działalności gospodarczej" na "Wniosek o zarejestrowanie
działalności gospodarczej - aktualny"
(Aleksandra Bartosz)
22.11.2004 11:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2004 13:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2004 12:51Dodano załącznik "Wniosek o zarejestrowanie działalności
gospodarczej "
(Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 11:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 09:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 09:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 08:59 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)