Rejestracja działalności gospodarczej


Wymagane dokumenty:

Wysokość opłaty:

  • nie podlega żadnym opłatom.

Wniosek należy złożyć w:

  • pokoju nr 30 bądź

  • wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest notarialnie, przesłać pocztą  na adres: Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, ul. 11-go Listopada 20, 42-500 Będzin.

Miejsce odbioru zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  • zgodnie z art. 46, ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r., poz. 647):

    - zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG.

- zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG i mogą je uzyskać jedynie przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione.

Termin załatwienia sprawy:

  • organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania

Formularze dostępne są w:

  • Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (parter, pokój 30),

  • na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl (informator petenta, działalność gospodarcza).

Tryb odwoławczy

  • nie przysługuje.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:28.07.2003 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:13.06.2018 10:04