ZP.34101-8/09                                                                                  Będzin, dnia 08.06.2009 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            Na podstawie art.701 i 703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

 ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

I.ORGANIZATOR PRZETARGU zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM:

Gmina Będzin reprezentowana przez

                                               Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

NIP: 625 - 00 - 14 – 503 REGON: 000515649

Adres do korespondencji: 
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20 pok.117

tel./ fax. 267-91-34  

wim@um.bedzin.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  - usługa :

„ Opracowanie  programu funkcjonalno- użytkowego na potrzeby projektu :Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Gmina Będzin”


PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  ZAMIESZCZONA JEST W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn:" Opracowanie programu funkcjonalno-Uzytkowego na potrzeby projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Gmina Będzin"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:09.06.2009 08:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:09.06.2009 08:52