Będzin dnia 10.06.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 11 reprezentowana przez

Dyrektora szkoły Jadwigę Janusz-Sender

Adres: ul. Broniewskiego 12, 42-500 Będzin

REGON: 000726369 NIP: 625-14-33-455

Telefon 032 267 35 37 faks: 0-32 267 35 37

e-mail sp11@bedzin.eu


2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 11- kolejny etap”


3.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ
UZASADNIENIE JEJ WYBORU


P.P.H.U. „KOMSTA”

Okna, Drzwi, Technika Grzewcza

Mirosław Komsta

44-120 Pyskowice

ul. Nasienna 2

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.


4.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

P.P.H.U „KOMSTA”

Okna, Drzwi, Technika Grzewcza

Mirosław Komsta

44-120 Pyskowice

ul. Nasienna 2

30317,48


2

30-tka”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-907 Bytom

ul. Witosa 28

37126,89

3

F.H.U. CAŁKA

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Sobieskiego 12


42537,34

4

OKNOLAND Spółka z o.o.

41-922 Radzionków

ul. Sikorskiego 2

34640,59Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

cena

RAZEM

1

100,00

100,00

2

81,66

81,66

3

71,27

71,27

4

87,52

87,52


……………………………….

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wymiany okien w Szkole Podstawowej nr 11- kolejny etap
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.06.2009 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Jadwiga Janusz-Sender
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.08.2009 07:59

Rejestr zmian dokumentu