Dokonywanie zmian we wpisie

Wymagane dokumenty:

Wysokość opłaty:

 • nie podlega żadnym opłatom.

Wniosek należy złożyć w:

 • pokoju nr 30 bądź

 • wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest notarialnie, przesłać pocztą  na adres: Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, ul. 11-go Listopada 20, 42-500 Będzin.

Miejsce odbioru zaświadczenia o zmianie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 • zgodnie z art. 46, ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy:

  - zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG;

  - zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG i mogą je uzyskać jedynie przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione.

Termin załatwienia sprawy:

 • organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania

Formularze dostępne są w:

 • Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (parter, pokój 30),

 • na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl (informator petenta, działalność gospodarcza),

 • na stronie internetowej www.biznes.gov.pl

Tryb odwoławczy

 • nie przysługuje.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Dokonywanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2003 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.12.2021 07:02

Rejestr zmian dokumentu

29.12.2021 07:02 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
13.06.2018 10:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.06.2018 10:08 Usunięto załącznik wniosek CEIDG.pdf
(Michał Karoń)
13.06.2018 10:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.06.2018 10:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.05.2016 10:14 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.05.2016 10:14 Dodano załącznik "wniosek CEIDG.pdf"
(Michał Karoń)
20.05.2016 10:13 Usunięto załącznik wniosek CEIDG-1
(Michał Karoń)
11.06.2015 12:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.06.2013 15:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.11.2012 12:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.11.2012 12:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.06.2012 14:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.05.2012 14:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.05.2012 14:40 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania wniosku
CEIDG-1

(Aleksandra Bartosz)
09.05.2012 14:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.03.2012 13:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.03.2012 13:49 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania wniosku
CEIDG-1

(Aleksandra Bartosz)
20.03.2012 13:47 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1"
(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:02 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:31 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1"
(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:31 Dodano załącznik "wniosek CEIDG-1"
(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.05.2011 13:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.04.2011 10:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.04.2011 10:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:57 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:55 Usunięto załącznik Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie
do ewidencji działalności gospodracze

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 13:57 Dodano załącznik "Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do
ewidencji działalności gospodracze"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 13:57 Usunięto załącznik "Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie
do ewidencji działalności gospodraczej_aktualny"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 13:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.01.2006 13:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.10.2005 11:37Usunięto załącznik "Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie
do ewidencji działalności gospodraczej"
(Aleksandra Bartosz)
28.10.2005 11:37Usunięto załącznik "Wniosek o zmianę wspólnego wpisu
małżonków"
(Aleksandra Bartosz)
28.10.2005 09:35Dodano załącznik "Wniosek o zmianę wspólnego wpisu
małżonków"
(Aleksandra Bartosz)
05.08.2005 09:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.12.2004 14:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.12.2004 14:04Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o dokonanie zmiany
we wpisie do ewidencji działalności gospodraczej" na
"Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji
działalności gospodraczej_aktualny"
(Aleksandra Bartosz)
22.11.2004 12:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2004 13:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2004 12:50Dodano załącznik "Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do
ewidencji działalności gospodraczej "
(Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 11:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 11:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 09:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 09:20 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)