ZP. 34126-10/09                                                                  Będzin  dnia 15.06.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Kompleksowe utrzymanie czystości w nowej siedzibie Straży Miejskiej
w budynku dworca PKP w Będzinie”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

„ Centrum Ochrony Security” Sp. z. o. o.

ul. Jabłoniowa 5a,

41-200 Sosnowiec

16 731,30 zł

2

PHU DAGROS

ul. Żelazna 9 40-952 Katowice

23 790,00 zł

3

LADOR Sp. z o.o.

ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

21 807,50 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1.

100,00

100,00

3.

70,33

70,33

4.

76,72

76,72

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

„ Centrum Ochrony Security” Sp. z. o. o. ul. Jabłoniowa 5a,  41-200 Sosnowiec

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

                                          

                                            PREZYDENT MIASTA

                                            mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:Kompleksowe utrzymanie czystości w nowej siedzibie Straży Miejskiej w budynku dworca PKP w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.06.2009 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.06.2009 13:49