Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.06.2009 r.

w sprawie:

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/244/2009
 • umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty czynszowych za najem lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 0151/245/2009
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu
  Zarządzenie nr 0151/246/2009
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu najmu lokali użytkowych
  Zarządzenie nr 0151/247/2009
 • umorzenia przypadającej od dłużnika: „KARADEX” Marek i Piotr Szkaradek Spółka Jawna Katowice ul. Żeliwna zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę terenu
  Zarządzenie nr 0151/248/2009
 • umorzenia przypadającej od dłużnika: [usunięcie danych ze względu na  ochronę danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)] zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Zarządzenie nr 0151/249/2009
 • umorzenia przypadającej od dłużnika: [usunięcie danych ze względu na  ochronę danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)] zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie
  Zarządzenie nr 0151/250/2009
 • umorzenia przypadającej od dłużnika:[usunięcie danych ze względu na  ochronę danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)] zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie
  Zarządzenie nr 0151/251/2009
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania w roku 2009 do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych
  Zarządzenie nr 0151/252/2009
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/253/2009
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 5936/4 karta mapy 18 obręb Będzino powierzchni 71 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Orkana
  Zarządzenie nr 0151/254/2009
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 5933/3 karta mapy 18 obręb Będzin o powierzchni 44 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Orkana
  Zarządzenie nr 0151/255/2009
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 5935/4 karta mapy 18 obręb Będzin o powierzchni 95 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Orkana
  Zarządzenie nr 0151/256/2009
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 5931/2 karta mapy 18 obręb Będzin o powierzchni 52 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Orkana
  Zarządzenie nr 0151/257/2009
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 5934/2 karta mapy 18 obręb Będzin o powierzchni 89 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Orkana
  Zarządzenie nr 0151/258/2009
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 5907/5 i 5907/7 karta mapy 18 obręb Będzin o łącznej powierzchni 36 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Orkana
  Zarządzenie nr 0151/259/2009
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 5907/4 karta mapy 18 obręb Będzin o powierzchni 3 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Orkana
  Zarządzenie nr 0151/260/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/261/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/262/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/263/2009
 • zmian budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/264/2009

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.06.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:17.06.2009 08:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:17.06.2009 08:33