XLI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie:

 • opracowania długoletnich założeń do programu organizacji i rozwoju transportu zbiorowego dla miasta Będzina w ramach Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  Uchwała Nr XLI/710/2009
 • zmiany formy przeznaczenia majątku wytworzonego w ramach realizowanego projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Nr Projektu 2004/PL/16/C.PE/001
  Uchwała Nr XLI/711/2009
 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Uchwała Nr XLI/712/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLI/713/2009
 • zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLI/714/2009
 • zmiany uchwały nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie: określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami
  Uchwała Nr XLI/715/2009
 • przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadania własnego gminy pn. świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, za pośrednictwem modelu operatorskiego
  Uchwała Nr XLI/716/2009
 • rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Odkrywkowej w Będzinie – Łagiszy na działalność Prezydenta Miasta Będzina, niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa i naruszającą interes prawny i uprawnienia mieszkańców ul. Odkrywkowej a także całego społeczeństwa dzielnicy Łagisza
  Uchwała Nr XLI/717/2009
 • rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Przyrodników z siedziba w Katowicach ul. Huberta 35 z dnia 01.05.2009 r. na działalność Prezydenta Miasta Będzina niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa i naruszającą interes prawny i uprawnienia Stowarzyszenia
  Uchwała Nr XLI/718/2009

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:18.06.2009 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:01.09.2010 12:02