Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

 

Wykreślenie wpisu

 

Wymagane dokumenty:

Wysokość opłaty:

 • nie podlega żadnym opłatom.

Wniosek należy złożyć w:

 • pokoju nr 30 bądź

 • wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest notarialnie, przesłać pocztą  na adres: Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, ul. 11-go Listopada 20, 42-500 Będzin.

 

Miejsce odbioru zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 • zgodnie z art. 46, ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r., poz. 647):

  - zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG.

  - zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG i mogą je uzyskać jedynie przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania

Formularze dostępne są w:

 • Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (parter, pokój 30),

 • a stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl (informator petenta, działalność gospodarcza).

Tryb odwoławczy

 • nie przysługuje.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2003 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.06.2018 10:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.06.2018 10:10 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(Michał Karoń)
20.05.2016 10:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.05.2016 10:12 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej

(Michał Karoń)
20.05.2016 10:12 Dodano załącznik " Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej"

(Michał Karoń)
11.06.2015 12:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.06.2013 15:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.11.2012 12:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.11.2012 12:28 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.06.2012 14:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.05.2012 14:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.05.2012 14:44 Usunięto załącznik Instrukacja wypełnienia wniosku
CEIDG-1

(Aleksandra Bartosz)
20.03.2012 13:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.03.2012 13:51 Usunięto załącznik Instrukacja wypełnienia wniosku
CEIDG-1

(Aleksandra Bartosz)
20.03.2012 13:51 Dodano załącznik "Instrukacja wypełnienia wniosku CEIDG-1
"

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:04 Usunięto załącznik Wniosek o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:03 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego wykreślenie wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:03 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego wykreślenie wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 14:03 Usunięto załącznik Wznowienie wykonywania działalności
gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:19 Dodano załącznik "Instrukacja wypełnienia wniosku
CEIDG-1"

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:19 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej "

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.05.2011 13:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.04.2011 10:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:55 Dodano załącznik "Wniosek o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o wykreślenie z ewidencji
działalnosci gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:53 Usunięto załącznik Zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o wykreślenie z ewidencji
działalnosci gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:51 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:50 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:49 Usunięto załącznik Wznowienie wykonywania działalności
gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:49 Usunięto załącznik Zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o wykreślenie z ewidencji
działalnosci gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:47 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego wykreślenie wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:47 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego wykreślenie wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:44 Usunięto załącznik Wniosek o wykreślenie z ewidencji
działalnosci gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:44 Dodano załącznik "Wniosek o wykreślenie z ewidencji
działalnosci gospodarczej "

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:44 Dodano załącznik "Wniosek o wykreślenie z ewidencji
działalnosci gospodarczej "

(Aleksandra Bartosz)
01.10.2008 11:21 Dodano załącznik "Zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
01.10.2008 11:21 Dodano załącznik "Wznowienie wykonywania działalności
gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 14:14 Dodano załącznik "Wniosek o wykreślenie z ewidencji
działalnosci gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 14:13 Usunięto załącznik "Wniosek o wykreślenie z ewidencji
działalnosci gospodarczej - aktualny"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 14:13 Usunięto załącznik "Wniosek o wykreślenie z ewidencji
działalnosci gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 14:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.12.2004 14:15Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wykreślenie z
ewidencji działalnosci gospodarczej" na "Wniosek o
wykreślenie z ewidencji działalnosci gospodarczej -
aktualny"
(Aleksandra Bartosz)
22.11.2004 12:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2004 13:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2004 12:48Dodano załącznik "Wniosek o wykreślenie z ewidencji
działalnosci gospodarczej"
(Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 11:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 09:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 09:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 09:38 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)