ZP.34121-15/09                                                                               Będzin, dnia 19.05.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „ Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Przemszą w rejonie ul. Browarnej w Będzinie  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Nr oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

CENA

1

Biuro Projektowo-Usługowe POLSWISS ENGINEERING Sp. z o.o.

Ul. Łany 33/12, 30-385 Kraków

48 000,05 zł.

2

Konsorcjum firm:

1. MOSTOSTAL Projekt Rzeszów Sp. z o.o.

Ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

2. Biuro Usług inżynieryjnych „ Ponti” Janusz Pluta

Ul. Lwowska 107, 35-301 Rzeszów

219 600,00 zł.

3

Konsorcjum Firm :

1.METROPOLIS Remigiusz Smolik

ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin

2. Biuro Projektowo-Inżynierskie

„ REDAN” Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin

115 900,00 zł.

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOCHA

Ul. Bohaterów Kragujewca 7/12

85-863 Bydgoszcz

69 540,00 zł.

5

M.S.M. „ Pontex” Sp. z o.o.

Plac Mieroszewskich 1, 41-400 Mysłowice

73 200,00 zł.

6

Autorska Pracownia Projektowania Architektury APPA-Jan Pudło

Ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Świętochłowice

52 338,00 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

100,00

100,00

2

21,86

21,86

3

41,42

41,42

4

69,03

69,03

5

65,57

65,57

6

91,71

91,71

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Biuro Projektowo- Usługowe Polswiss Engineering Sp. z o.o.

ul. Łany 33/12, 30-385 Kraków

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                       mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn" Opracowanie projektu bud-wyk dla zadania" Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeka Przemszą w rejonie ul. Browarnej.....
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:22.06.2009 10:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:22.06.2009 10:26