ZP.34101-7/09                                                                             Będzin, dnia 19.06.2009 r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Będzina”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

Lp.

Wykonawca

CENA

EKO-LOG Sp. z o.o.

ul. Sędziwoja 51, 61-603 Poznań

21 716,00 zł.

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

42 700,00 zł.

PM Group Polska Sp. z o.o.

ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław

523 746,00 zł.

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp. J.

ul. Kryształowa 4, 25-751 Kielce

6 100,00 zł.

EKOID Iwona Majewska-Durjasz

Ul. Łączna 3/40, 40-236 Katowice

39 040,00 zł.

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp. J.

ul. Kryształowa 4, 25-751 Kielce

Najniższa cena.

Prezydent Miasta

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z postepowania pn:' Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Będzina"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:22.06.2009 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:22.06.2009 10:59