ZP.34121-11/09                                                                               Będzin, dnia 23.06.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Przebudowa ulicy Podzamcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”. Projekt współfinansowany ze środków RPO”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Nr oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

CENA

1

Konsorcjum:

1).Lindschulte Polska Sp. z o.o.

ul. Kiełbaśnicza 32, 50-109 Wrocław

Biuro: Polne Domy 41, 43-200 Pszczyna

2)Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

48529 Nordhorn, Seilerbahn 7, Niemcy

170 800,00 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Konsorcjum:

1).Lindschulte Polska Sp. z o.o.

ul. Kiełbaśnicza 32, 50-109 Wrocław

Biuro: Polne Domy 41, 43-200 Pszczyna

2)Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

48529 Nordhorn, Seilerbahn 7, Niemcy

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                       mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty na zadanie pn:"Przebudowa ulicy Podzamcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i os
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:24.06.2009 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:24.06.2009 11:12