Udostępnianie danych z rejestru ewidencji działalności gospodarczej

UWAGA: OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU WPISY WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W ZWIĄZKU Z CZYM  URZĄD MIEJSKI UDZIELA JEDYNIE INFORMACJI W ZAKRESIE DANYCH HISTORYCZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, sporządzony samodzielnie lub na urzędowym formularzu. Wniosek sporządzony samodzielnie powinien zawierać:
  -oznaczenie wnioskodawcy,
  - zakres żądanych informacji ze zbioru,
  - wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych.

Wysokość opłaty skarbowej:

 • ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  - 17 zł opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia uiszcza się w:

 • Kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter, pokój nr 22);

 • na konto bankowe Urzędu Miejskiego: ING Bank Śląski S.A. o/Będzin,
  nr konta: 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106.

Wniosek należy złożyć w:

 • Kancelarii Urzędu (parter) lub

 • wysłać pocztą na adres:
  Urząd Miejski w Będzinie,
  Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej,
  ul. 11-go Listopada 20, 42- 500 Będzin.

Miejsce odbioru:

 • pokój nr 30 bądź

 • przesłanie pocztą na adres wskazany przez wnioskodawcę.

Kto może odebrać:

 • wnioskodawca, po okazaniu dowodu osobistego lub

 • osoba upoważniona przez wnioskodawcę, po okazaniu dowodu osobistego (dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - opłata skarbowa w wysokości 17 zł, z wyjątkiem  sytuacji, kiedy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

  Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni

Formularze dostępne są w:

 • Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (parter, pokój 30)

 • Strona internetowa www.bedzin.bip.info.pl (informator petenta, działalność gospodarcza).

Tryb odwoławczy:

 • nie przysługuje.

Dodatkowe informacje:

 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miejskiego bądź przesłania pocztą.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Udostępnianie danych z rejestru ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2003 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Beata Rybka
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.12.2021 07:04

Rejestr zmian dokumentu

29.12.2021 07:04 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.06.2018 12:38 Dodano załącznik "RODO-wniosek o udostępnienie danych z
ewidencji działalności gospodarczej.odt"

(Piotr Witelus)
28.06.2018 12:38 Dodano załącznik "wniosek o udostępnienie danych.rtf"
(Piotr Witelus)
13.06.2018 10:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.06.2015 12:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.06.2013 15:36 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.06.2012 10:28 Usunięto załącznik Wniosek o potwierdzenie zgodności z
oryginałem zaświadczenia

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 13:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 13:03 Dodano załącznik "Wniosek o potwierdzenie zgodności z
oryginałem zaświadczenia"

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:12 Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie danych z
ewidencji działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:12 Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie danych z
ewidencji działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:12 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie danych z
ewidencji działalności gospodarczej "

(Aleksandra Bartosz)
03.01.2012 12:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.05.2011 13:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.04.2011 10:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2009 13:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:40 Usunięto załącznik Wniosek o udostepnienie danych z
rejestru ewidencji działalności gospodarczej

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:39 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie danych z
ewidencji działalności gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
24.10.2008 13:39 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie danych z
ewidencji działalności gospodarczej "

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 14:19 Dodano załącznik "Wniosek o udostepnienie danych z
rejestru ewidencji działalności gospodarczej "

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 14:18 Usunięto załącznik "Wniosek o udostepnienie danych z
rejestru ewidencji działalności gospodarczej - aktualny"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 14:18 Usunięto załącznik "Wniosek o udostepnienie danych z
rejestru ewidencji działalności gospodarczej"

(Aleksandra Bartosz)
17.01.2007 14:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.12.2004 14:08Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o udostepnienie
danych z rejestru ewidencji działalności gospodarczej" na
"Wniosek o udostepnienie danych z rejestru ewidencji
działalności gospodarczej - aktualny"
(Aleksandra Bartosz)
22.11.2004 13:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2004 13:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.08.2004 12:45Dodano załącznik "Wniosek o udostepnienie danych z
rejestru ewidencji działalności gospodarczej "
(Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 11:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 10:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 10:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 10:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.07.2003 10:46 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)