ZP. 34121-12/09                                                                      Będzin, dnia 24.06.2009 r.

     UNIEWAŻNIENIE

 ZAMAWIAJĄCY:         

                                     Gmina Będzin reprezentowana przez

                                       Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

NIP: 625 - 00 - 14 – 503 REGON: 000515649

 dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Czyszczenie kanalizacji  deszczowej na terenie miasta Będzina”

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Upłynął termin związania ofertą , a żaden z Wykonawców  samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą.

Ponadto Zamawiający informuje, że stosownie do art. 93 ust.5 Wykonawcy mogą wnioskować o ich powiadomienie  przez Zamawiającego o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub  obejmuje  ten sam przedmiot zamówienia.

                                                                       Prezydent Miasta

                                                                       mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postepowania „ Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Będzina”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:26.06.2009 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:26.06.2009 09:16