Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.06.2009 r.

w sprawie:

 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie nr 0151/268/2009
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/269/2009
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/270/2009
 • rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” z siedzibą w Będzinie przy ulicy Zwycięstwa 12 w stosunku do działek oznaczonych geodezyjne numerami 6732/8 i 67 41/8 km 18 obr. Grodziec o łącznej powierzchni 2064 m2, położonych przy ulicy Królowej Jadwigi w rejonie osiedla mieszkaniowego „Zamkowe”
  Zarządzenie nr 0151/271/2009
 • oddania w użytkowanie wieczyste w trybie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 192/4 o pow. 422 m2 karta mapy 52 obręb Będzin położonej przy ul. 27 Stycznia wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności obiektu handlowego znajdującego się na tej działce na rzecz posiadacza tej nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/272/2009
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 0151/273/2009
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ulicy Sienkiewicza 33, zabudowanej obiektem użytkowym
  -powołani Komisji Przetargowej
  Zarządzenie nr 0151/274/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie nr 0151/275/2009
 • przejęcia w formie darowizny od Spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie 6 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Będzinie przy ul. Piastowskiej 29
  Zarządzenie nr 0151/276/2009
 • zmiany w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
  Zarządzenie nr 0151/277/2009
 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
  Zarządzenie nr 0151/278/2009
 • zmiany w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
  Zarządzenie nr 0151/279/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/280/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/281/2009
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z części działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 6520/2 karta mapy 22 obręb Grodziec, położonej przy ul. Barlickiego z przeznaczeniem pod tymczasowy obiekt handlowy
  Zarządzenie nr 0151/282/2009
 • ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawa szkolna”
  Zarządzenie nr 0151/283/2009
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 0151/284/2009
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 0151/285/2009
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 0151/286/2009
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 0151/287/2009
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 0151/288/2009
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 0151/289/2009
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 0151/290/2009

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.06.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:29.06.2009 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:29.06.2009 13:05