ZP.34101-8/09                                                                             Będzin, dnia 29.06.2009 r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na potrzeby projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Gmina Będzin”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

Lp.

Wykonawca

CENA

Pracownia Projektowo-Usługowa

Bogusław Dyduch

Ul. Kozia 7a/2, 54-152 Wrocław

46.360,00 zł.

SoftBlue Michał Kierul

Ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1

85-047 Bydgoszcz

42.578,00 zł.

Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o.

Ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

42.700,00 zł.

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

SoftBlue Michał Kierul

ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1

85-047 Bydgoszcz

Najniższa cena.

Prezydent Miasta

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z postępowania na zadanie pn:"„ Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na potrzeby projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Gmina Będzin”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:30.06.2009 08:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:30.06.2009 08:04