MZS2. 34131-1/09                                                                                              Będzin dnia 1.07.2009r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1.ZAMAWIAJĄCY


Miejski Zespół Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera

Reprezentowany przez dyrektora szkoły

Adres: ul. Rewolucjonistów 18, 42-500 Będzin

REGON: 277858455 NIP: 625-21- 97- 672

Telefon 032 267-50-35 faks: 032 267-50-35

e-mail mzs2@um.bedzin.pl
2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Roboty malarskie w salach lekcyjnych i sanitariatach”


3.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ
UZASADNIENIE JEJ WYBORU


Zakład Remontowo – Budowlany

Artur Wójcik

41 – 250 Czeladź

ul. Dehnelów 40

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.4. NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Usługi Remontowo – Budowlane „Szymbud”

Szczepan Krzewiecki

ul. Turystyczna 11

34 – 371 Ujsoły


118.393,57 zł

2

Zakład Remontowo – Budowlany Jędrzejczyk

ul. Łomżyńska 2

41 – 219 Sosnowiec

107.254,42

3

Zakład Remontowo – Budowlany Artur Wójcik

ul. Dehnelów 40

41 – 250 Czeladź


99.212,57 zł

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. robót malarskich w salach lekcyjnych i sanitariatach
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2009 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Dorota Wojnowska
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.08.2009 07:58

Rejestr zmian dokumentu