ZP.34101-5/09                                             Będzin, dnia 03.07.2009r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY  Gmina Będzin reprezentowana przez
                                     Prezydenta Miasta Będzina
                                 
Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
                                 
REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503
                                    
Telefon            032  267-91-34                faks: 0-32 267-91-34
                                 
e-mail              wim@um.bedzin.pl

 2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

„ Wykonanie projektu parkingu przy ul. Gawlika w Będzinie”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

 Lp.

Wykonawca

CENA

  1.  

MIDOS Daniel Tomaszowski

ul. Opawska 113/1, 47-400 Racibórz

41 480,00 zł.

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 MIDOS Daniel Tomaszowski
 ul. Opawska 113/1, 47-400 Racibórz

Najniższa cena.

 

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
       WICEPREZYDENT MIASTA

                                                                             mgr Ryszard Fornal

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:03.07.2009 09:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:03.07.2009 09:37