XLII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie:

 • planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2009 roku
  Uchwała Nr XLII/719/2009
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2009 roku
  Uchwała Nr XLII/720/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/721/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/722/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/723/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/724/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/725/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/726/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/727/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/728/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/729/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/730/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/731/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/732/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/733/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/734/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/735/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/736/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/737/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/738/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/739/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/740/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/741/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/742/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/743/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/744/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/745/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLII/746/2009
 • przystąpienia do Porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu „E-Powiat – budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu”
  Uchwała Nr XLII/747/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLII/748/2009
 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLII/749/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLII/750/2009
 • uchylenia uchwały nr XL/690/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji miejskiej pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkól nr 2”
  Uchwała Nr XLII/751/2009
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji miejskiej pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2”
  Uchwała Nr XLII/752/2009
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
  Uchwała Nr XLII/753/2009
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Teatralnej w Będzinie
  Uchwała Nr XLII/754/2009
 • rozpatrzenia skargi Pani Iwony Dowsilas Prezesa Fundacji im. Jana Dormana w Będzinie na postępowanie i zachowanie Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia Dariusza Wiktorowicza wobec skarżącej
  Uchwała Nr XLII/755/2009
 • rozpatrzenia skargi skierowanej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przez Pana [usunięcie danych ze względu na  ochronę danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]  zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Będzinie
  Uchwała Nr XLII/756/2009

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.07.2009 11:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:08.07.2009 09:18