ZP.34111-8/09                                                                      Będzin, dnia 09.07.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonanie projektów wraz z realizacją budowy punktów świetlnych przy ulicach: ul Żeromskiego nr 38-46, ul. Nałkowskiej nr 3a i 5-5c, ul. Konopnickiej, ul. Gawlika, ul. 35-Lecia (garaże) w Będzinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Dobudowa punktów świetlnych”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Nr oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

CENA

1

Zakład Robót i Usług Specjalistycznych  „ ZRUS” Sp. z. o.o.

Ul. Graniczna 10,  41-300 Dąbrowa Górnicza

88 450,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Zakład Robót i Usług Specjalistycznych  „ ZRUS” Sp. z.o.o

Ul. Graniczna 10,  41-300 Dąbrowa Górnicza

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                                                                                     Z upoważnienia Prezydenta Miasta

                                                                                       WICEPREZYDENT MIASTA

                                                                                       mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:10.07.2009 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:10.07.2009 11:05