Dodano dn. 16.07.2009 r.


ZP.34111-7/09                                                                              Będzin, dnia 15.07.2009 r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa chodników i oświetlenia ulicznego ulic: sierżanta Załogi, Lipowej, Dębowej, Brzozowej, Olszynowej i Jesionowej w Będzinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na osiedlu Górki Małobądzkie”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytanie oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

W nawiązaniu do przedmiotowego  zadania zwracamy się z prośbą o dołączenie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „ Zestawienia materiałów podstawowych” ujętych w pkt.5 Części opisowej projektu budowlanego a nie załączonych w materiałach ( PB kończy się na obliczeniach technicznych ujętych w pkt.)

ODPOWIEDŹ 1:

W załączeniu Zamawiający przekazuję zestawienie materiałów.

            Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA

           WICEPREZYDENTA MIASTA

            mgr Ryszard FornalZESTAWIENIE MATERIAŁÓW w załączniku poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do wszystkich Wykonawców- wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:16.07.2009 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:16.07.2009 08:53