ZP.34126-11/09                                                                               Będzin, dnia 16.07.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Prace  geodezyjne  - wykonanie podziałów geodezyjnych mających na celu  wydzielenie z nieruchomości będących własnością osób fizycznych terenu zajętego pod poszerzenie dróg gminnych i ulicy Prostej, Krętej, Wiejskiej, Zielonej i Siemońskiej”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Nr oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

CENA

1

A.J CART  Jerzy Paciej

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

ul. Szpitalna 65, 41-250 Czeladź

131 760,00 zł.

2

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych

„ PERFEKT” S.C. Andrzej Krzywoń, Jan Tataruch

ul. Gallusa 12/222, 40-594 Katowice

139 080,00 zł.

3

„ GEOS” Geodezyjna Spółka Cywilna Kasprzyk- Wójcik Gwiazda

Ul. Sączewskiego 27/19, 42-500 Będzin

117 120,00 zł.

4

„ GEO KOMP”

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Brzękowice Górne 21, 42-504 Będzin 4

134 200,00 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

2

84,21

84,21

3

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

„ GEOS” Geodezyjna Spółka Cywilna Kasprzyk-Wójcik-Gwiazda

Ul. Sączewskiego 27/19, 42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                                                                                      

                                                            Z upoważnienia WICEPREZYDENTA MIASTA

                                                           WICEPREZYDENT MIASTA

                                                            mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:17.07.2009 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:17.07.2009 09:44