MOS. 341 - 2/09                                                                  Będzin, dnia 21.07.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY :   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

 reprezentowany przez   Dyrektora Ośrodka

                                     z siedzibą : 42-500 Będzin, ul. Sportowa 6

                                     REGON: 270085317   NIP: 625-14-30-221

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Organizacja obozu sportowego”

3.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

S.C. E i K Szewczyk Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny SILESIA
ul. Brodek 4

34-312 Międzybrodzie Bialskie

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

4.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

S.C. E i K Szewczyk Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny SILESIA
ul. Brodek 4, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

130 500,00 zł

2

ENERGO-TOUR Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe

ul. Poznańska 30, 64-410 Sieraków Wielkopolski

210 313,80 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1.

100,00

100,00

2.

62,05

62,05

Dyrektor  Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego

mgr Edmund Mikołajczak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:22.07.2009 09:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:22.07.2009 09:53