Do Wykonawców 2 wyjaśnienia treści siwz

ZP.34111-14/09                                                                  Będzin, dnia 22.07.2009r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2

            WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania :

Pytania od 1 do  13  dotyczą wyposażenia kuchni w noclegowni.

PYTANIE 1:   Pozycja nr 4. Proszę o podanie wymiarów poszczególnych blatów. Zaznaczam iż standardem jest stosowanie stołów ze stali nierdzewnej z półką lub bez półki,
z szafkami z drzwiami suwanymi, z szufladami itd. Nie stosuje się samodzielnych blatów.

ODPOWIEDŹ 1: Wszystkie blaty powinny być wykonane z blachy nierdzewnej jako stoły z półkami przestawnymi. Układ stołów (blatów) pokazano na rys. 1 projektu A4/1.

PYTANIE 2:   Pozycja nr 5. Czy jest możliwość wykonać stoły z blokiem szuflad oraz modułem pólek w wykonaniu nierdzewnym (Sanepid kwestionuje meble drewniane).

ODPOWIEDŹ 2: Stoły z blokiem szuflad oraz modułem półek należy wykonać z blachy nierdzewnej.

PYTANIE 3:  Pozycja 9-10 . Czy inwestor dopuszcza deski polietylenowe (w profesjonalnej gastronomii nie stosuje się już desek drewnianych).

ODPOWIEDŹ 3: Dopuszcza się stosowanie desek polietylenowych 45x 30 cm posiadających odpowiednie certyfikaty dopuszczenia do stosowania w gastronomii.

PYTANIE 4:  Pozycje 12-18. Czy garnki maja występować z pokrywami?

ODPOWIEDŹ 4: Garnki maja być z pokrywami.

 PYTANIE 5:   Pozycja 30. Proszę o podanie średnicy lub pojemności miednicy. Oferujemy wykonanie wyłącznie ze stali nierdzewnej.

ODPOWIEDŹ 5: Miednica o średnicy ok. 40 cm wykonana ze stali nierdzewnej.

PYTANIE 6:   Pozycja 38. Czy przez ociekacz rozumieją Państwo półkę wisząca perforowaną? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ 6: Pod pojęciem ociekacz należy rozumieć nadstawę na zlewozmywak.

PYTANIE 7:  Pozycja 39. Czy okap powinien posiadacz filtry tłuszczu, oświetlenie, wentylatory?

ODPOWIEDŹ 7: Okap powinien posiadać filtry tłuszczu, oświetlenie i wentylatory.

PYTANIE 8:   Pozycja 41 . Nie istnieje patelnia elektryczna o mocy 3,5 KW. Najmniejsza znana nam patelnia stosowana w profesjonalnej gastronomii to patelnia Kromet 000-PE-25 o mocy:  5,4 KW, wymiarach: 700 x 600 x 850 mm. Czy dopuszczają Państwo takie urządzenie?

ODPOWIEDŹ 8: Istnieją patelnie elektryczne o mocy 3,5 KW (np. LEP.230 firmy Lozamet). Stosowanie urządzeń o wyższej mocy niż projektowane mogłaby skutkować koniecznością przeprojektowania wewnętrznej instalacji elektrycznej. Należy zakupić patelnie nieprofesjonalne gastronomiczne lecz o zasilaniu 1 fazowym o mocy do 3,5 kW
– (standard AGD).

PYTANIE 9:   Pozycja 47. Czy przez urządzenie do ostrzenia noży rozumieją Państwo: stalkę do noży, elektryczną ostrzałkę do noży lub manualną ostrzałkę do noży?

ODPOWIEDŹ 9: Pod pojęciem urządzenia do ostrzenia noży należy rozumieć manualną ostrzałkę do noży.

PYTANIE 10:   Pozycje 48-50. Czy podane regały mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Proszę o podanie wysokości regału z poz. 48.

ODPOWIEDŹ 10: Regały powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokość regału z poz. 48 wynosi 200 cm.

PYTANIE 11:   Pozycje 56-58. Czy podane szafki maja być wykonane ze stali nierdzewnej (jedyna dostępna opcja o tych wymiarach w naszej firmie).

ODPOWIEDŹ 11: Szafki i wózek z poz. 56-58 maja być wykonane ze stali nierdzewnej.

PYTANIE 12:   Pozycja 71. Co kryje się pod pojęciem „ widły do ziemniaków” czy chodzi o ubijak do ziemniaków?

ODPOWIEDŹ 12: Pod pojęciem „ widły do ziemniaków” należy rozumieć narzędzie do nabierania ziemniaków z pojemnika.

PYTANIE 13:   Pozycja 65 czy pod pojęciem urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń kryje się lampa UV?

ODPOWIEDŹ 13: Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń to nie lampa UV. Szeroki asortyment urządzeń można znaleźć w Internecie. Można zastosować urządzenie np. firmy „FRANKE” TYP RO + lanca i wąż lub inne urządzenie innego producenta o podobnych parametrach. Powierzchnia przeznaczona do dezynfekcji to około 170 m² , pojemność środka dezynfekującego ok. 2 litrów.

PYTANIE 14:   Budynek noclegowni – stolarka zewnętrzna.

Proszę o potwierdzenie na podstawie czego ma być sporządzona wycena stolarki zew. ponieważ w opisie PT występuje – PCV natomiast w  przedmiarach – aluminiowa

ODPOWIEDŹ 14: Do wyceny należy przyjąć:

1. Stolarkę okienną z PCV kolor RAL2011 pomarańczowy, szklenie okien zestaw szyb
U min = 1,1.

2.Drzwi zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 2011 pomarańczowym.

PYTANIE 15:   SIWZ pkt VI – Zawartość oferty. Proszę o odpowiedź, czy do oferty nie musza być załączone kosztorysy szczegółowe? Wystarczy zał. nr 9 do SIWZ?

ODPOWIEDŹ 15: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów szczegółowych, wymaga natomiast zgodnie z zapisem części VI. pkt 4 SIWZ załączenia do oferty wypełnioną czytelnie Tabelę rozliczeniową podpisaną  przez Wykonawcę na druku lub według druku stanowiącym  załącznik nr 9 do SIWZ.

PYTANIE 16:   W związku z niejasnościami dotyczącymi załącznika nr 9 zwracam się do Państwa z prośbą o sprecyzowanie właściwej formy jego wypełnienia, np.:

-pkt 1-6  - podpunkty d) i e) dotyczą materiałów zawartych w jednej pozycji kosztorysowej. Czy i jak należy rozbić dana pozycję kosztorysową. Jakie materiały zaliczyć w podpunkcie d) a jakie w e) skoro niektóre z nich ( np. gwoździe ) potrzebne SA w obu.

- pkt 8-13 – w podpunktach a)  i  b) występuje podobna nieścisłość dotycząca robót instalacyjnych oraz montażu. Taka sytuacja daje Zamawiającemu sposobność podważenia prawidłowego wypełnienia powyższego załącznika. Czy nie prościej zatem byłoby zastosować tabelę z poprzedniego przetargu?

ODPOWIEDŹ 16: Zgodnie z  zapisami zawartymi w  SIWZ wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena ryczałtowa to cena ustalona za całość zamówienia na podstawie dokumentacji przetargowej, a przedmiary mają jedynie znaczenie pomocnicze.

Zamawiający w związku z tym nie wymaga   załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Załącznik nr 9 do SIWZ stanowi tabelę rozliczeniową, która ma umożliwić stronom
( tj. Zamawiającemu i Wykonawcy ) dokonywanie w trakcie obowiązywania umowy częściowych rozliczeń finansowych ( fakturowanie częściowe).

            PREZYDENT MIASTA

             mgr Radosław Baran

                  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2 wyjaśnienia treści siwz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.07.2009 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż