ZP.34101-10/09                                                         Będzin, dnia 27.07.2009 r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Będzina w zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

Lp.

Wykonawca

CENA

„Geoplan” S.C.
Paweł Czuczwara, Adrian Luszka
ul. Benedyktyńska 23/32
50-350 Wrocław

38 918,00 zł

Pracownia Projektów – Urbanistyczno – Architektonicznych RAF – PROJEKT
ul. Jasnogórska 9
 44-100 Gliwice

46 360,00 zł

Pracownia Projektowo – Usługowa  MALUGA S.C
ul. B. Prusa 9
50-319 Wrocław

78 080,00 zł

4.

ARCHIMEDES – Paweł Duś
ul. Storczyków 59
43-382 Bielsko Biała

71 980,00 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

„Geoplan” S.C.
Paweł Czuczwara, Adrian Luszka
ul. Benedyktyńska 23/32
50-350 Wrocław

Najniższa cena.


                                      PREZYDENT MIASTA

                                      mgr Radosław Baran


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:28.07.2009 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:28.07.2009 13:08