ZAMIESZCZONO DNIA 29.07.2009r.   godz. 9:50

ZP. 34121-18/09                                                                      Będzin, dnia 29.07.2009 r.

                

                UNIEWAŻNIENIE PRZED OTWARCIEM OFERT

 ZAMAWIAJĄCY:         

                                     Gmina Będzin reprezentowana przez

                                       Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

NIP: 625 - 00 - 14 – 503 REGON: 000515649

 dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Czyszczenie kanalizacji  deszczowej na terenie miasta Będzina”

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie powiadomił o wszczęciu niniejszego postępowania Wykonawcy, który złożył wniosek w poprzednio unieważnionym postępowaniu,  zgodnie z art.93. ust.5 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Powyższe może stanowić naruszenie zasady równego traktowania Wykonawców.

Zamawiający  informuje, iż nie dokona czynności otwarcia ofert.

                                                                                   Prezydent Miasta

                                                                                  mgr Radosław Baran


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:29.07.2009 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:29.07.2009 09:51