ZP.34111-9/09                                                                             Będzin, dnia 28.07.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Remont chodnika w ul. Odkrywkowej w Będzinie w ramach zadania: Remonty kapitalne dróg”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe „LENARD” , ul. Kazdębie P-41 , 42-530 Dąbrowa Górnicza

368 863,12 zł  - po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej

2.

Zakład Robot Drogowych „DIORYT” Musiał , Wach , Rotyński Spółka Jawna

ul. Roździeńska 27 b, 40-382 Katowice

321 317,28 zł- po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej

3.

Zakład Robót Komunalnych „BUD-KOM” S.C. Ryszard Jeziorowski , Łukasz Jeziorowski, ul. Wojkowicka 29a , 41-250 Czeladź

282 108,87 zł

4.

Zakład Robot Inżynieryjno Budowlanych Wł. Wiktorowicz , ul. Limanowskiego 8 ,
41-300 Dąbrowa Górnicza

255 943,87 zł

5

„Drogram” s.c. Łukasz Kyrcz , Teresa Kyrcz ul. Prusa 40/4 , 41-902 Bytom

277 478,59 zł

6

„JANSBUD” Jan Soboń , ul. Polska 42 ,     42-400 Zawiercie

282 199,40 zł

7

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Eugeniusz Fisior ,                         ul.Wyzwolenia 23 , 42-624 Ossy , Tąpkowice

282 277,59 zł

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „espri” Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3 , 41-250 Czeladź

273 636,59 zł

9

VAR- MONT Mularczyk Sławomir             
ul. Niwecka 1 , 41-200 Sosnowiec

299 133,46 zł

10

Przedsiebiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe “INTERPROMEX”Sp. z o.o. ul.Paryska 11 , 42-500 Będzin

266 157,62 zł

11

DKM-DROG Sp. z o.o. ul. Orląt  Lwowskich 145 41-200 Sosnowiec

291 569,98 zł

12

ASKON TRANS& DESIGN , uL.Bursztynowa 2B 42-500 Będzin

319 108,29 zł- po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej

13

PPUH „ LIBUD” Liberda Adam , Liberda Jacek , ul. Sucha 48A , 41-200 Sosnowiec

239 436,37 zł

14

Zakład Budowlano- Drogowy „WOGBUD” ul. Długa 49 , 32-310 Klucze , Kwasniów Górny

300 547,11 zł

15

Przedsiębiorstwo Budowlane NIKE Sp. z o.o. ul. Wopistów 15b , 41-215 Sosnowiec

304 824,80 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena


RAZEM

1

64,91

64,91

2

74,52

74,52

3

84,87

84,87

4

93,55

93,55

5

86,29

86,29

6

84,85

84,85

7

84,82

84,82

8

87,50

87,50

9

80,04

80,04

10

89,96

89,96

11

82,12

82,12

12

75,03

75,03

13

100,00

100,00

14

79,67

79,67

15

78,55

78,55

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

PPUH „ LIBUD” Liberda Adam , Liberda Jacek

ul. Sucha 48A

41-200 Sosnowiec

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                 

                                                                                      

                                               PREZYDENT MIASTA
                                                  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn:"„ Remont chodnika w ul. Odkrywkowej w Będzinie w ramach zadania: Remonty kapitalne dróg
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:29.07.2009 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:29.07.2009 10:37