Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.34111-14/09                                                                            Będzin, dnia 13.08.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Nr oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

CENA

1

Zakład Remontowo – Budowlany „JUNIOR” Adam Janus , ul. Szarotek 4/2 , 41-709 Ruda Śląska

Cena złożonej oferty-   7 919 614,87zł.

po poprawie omyłek-   6 833 814,90 zł.

2

JAKEL BUD-TECH Sp. z o.o. , ul. Tęczowa 23 ,

41-500 Chorzów

9 289 695,00 zł.

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „DOMEK” Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 14 , 63-400 Radłów k. Ostrowa Wielkopolskiego

9 760 065,65 zł.

4

Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Paciej , ul. Osiecka 3a , 32-300 Olkusz

9 894 974,89 zł.

5

Konsorcjum firm:

1. Budownictwo Inżynieria Lądowa P.P.H.U „MAKSEL –STYL”, ul. Koziegłowska 7 , 42-311 Żarki Letnisko

2. Budownictwo Inżynieria Lądowa „ MAKSEL-STYL” Sp. z o.o., ul. Koziegłowska 7, 42-311 Żarki Letnisko

8 335 653,77 zł.

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POL-REM” Sp. z o.o. , ul. Słowackiego 90 , 42-300 Myszków

8 361 222,64 zł.

7

Przedsiębiorstwo Budowlane KOMBUD Sp. z o.o. , ul. Porcelanowa 25 , 40-241Katowice

8 913 561,33 zł.

8

MILIMEX SPÓŁKA z o .o. , ul. Olimpijska 7 , 41-100 Siemianowice Śląskie

9 702 924,36 zł.

9

„KATIMEX Sp. z o .o. , ul. Krasińskiego 5a , 43-300 Bielsko Biała

9 577 273,23 zł.

10

F.H.U FEWATERM Ferdynand Czuba& Waldemar Czuba Spółka Jawna , Chojnik 88 , 33-180 Gromnik

7 568 689,66 zł.

11

TITAN LUX Sp. z o.o. , ul. Chełmońskiego 7 , 32-590 Libiąż

9 898 032,51 zł

12

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „MASON” Sp. z o.o. , ul. Lubeckiego  3/1 a , 40-010 Katowice

8 828 136,99 

13

Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDREM , ul. Katowicka 18 , 41-710 Ruda Śląska

8 933 173,86 zł

14

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  M .Pasek Sp. jawna , ul. Małobądzka 101, 42-500 Będzin

Cena złożonej oferty-    8 251 500,00 zł

 po poprawie omyłek-      8 251 499,60 zł.

15

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum

Firma Usługowo – Handlowa „NOWIX” Mariusz Nowak , ul. Krakowska 31 , 32-065 Krzeszowice

Partner Konsorcjum

P.T.H.U „INTERPROMEX” Sp. zo.o. , ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin

Cena złożonej oferty-   8 872 860,84 zł.

 po poprawie omyłek-      8 872 880,10 zł.

16

Konsorcjum Firm

Lider Partner nr 1.

Zakład Remontowo Budowlany Jędrzejczyk , ul. Łomżyńska 1/1 , 41-219 Sosnowiec

Partner nr 2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SROGA” Patrycja Sroga , ul. Jedności 10 , 41-208 Sosnowiec

Partner 3.

„ELEKTRO – ENERGETYK” Marek Powallo , ul. Orląt Lwowskich 143 , 41-208 Sosnowiec

Cena złożonej oferty-   9 810 442,95 zł

po poprawie omyłek-      9 810 442,92 zł.

17

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PROBUDREM Kazimierz Lipiński , ul. Słowackiego 28 , 42-440 Ogrodzieniec

9 800 430,75 zł

18

Firma Remontowo – Budowlana „BUDEKS” , ul. Wybickiego 1 ,41-303 Dąbrowa Górnicza

10 174 824,92 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

100,00

100,00

3

70,02

70,02

4

69,06

69,06

5

81,98

81,98

6

81,73

81,73

8

70,43

70,43

9

71,35

71,35

10

90,29

90,29

11

69,04

69,04

12

77,41

77,41

13

76,50

76,50

14

82,82

82,82

15

77,02

77,02

16

69,66

69,66

17

69,73

69,73

18

67,16

67,16


4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Zakład Remontowo – Budowlany „JUNIOR” Adam Janus

 ul. Szarotek 4/2 , 41-709 Ruda Śląska

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                  

                                                                                              Prezydent Miasta

                                                                                              mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2009 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż