ZP.34121-19/09                                                                    Będzin, dnia 13.08.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Dowóz dzieci do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie przy ul. Jedności 38 z ulicy Rzecznej  przez ul. Odkrywkową oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek  wychowawczo-opiekuńczych”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Przewóz osób MINI-BUS Mendera Jerzy

Ul. Skalskiego 1/164 , 42-500 Będzin

Część IV:

Za 1 dzień:

 Netto:100,00 zł, Brutto: 100,00 zł.

 Cena brutto za 188 dni: 18 800,00 zł.

Część V:

Za 1 dzień:

Netto: 220,00 zł,Brutto: 220,00 zł.

Cena brutto za 188 dni: 41 360,00 zł.

2.

Przewóz Osób MINI-BUS

 Woźniak Mieczysław

Ul. Skalskiego 3/181, 42-500 Będzin

Część I:

Za 1 dzień:

 Netto:30,00 zł, Brutto: 30,00 zł.

 Cena brutto za 255 dni: 7 650,00 zł.

Część II:

Za 1 dzień:

Netto: 30,00 zł, Brutto: 30,00zł.

Cena brutto za 255dni: 7 650,00 zł.

3.

PHU „ ELMIX” Wiesław Szotek

Ul. Rewolucjonistów 6/16, 42-500 Będzin

Część XI:

Za 1 dzień:

 Netto:90,00 zł, Brutto: 96,30 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 18 104,40 zł.

PO ZŁOŻENIU OFERT DODATKOWYCH W CZĘSCI XI:

Netto: 74,00 zł, Brutto: 79,18 zł..

Cena brutto za 188dni: 14 885,84 zł..

Część XII:

Za 1 dzień:

Netto: 80,00 zł, Brutto: 85,60 zł..

Cena brutto za 188dni: 16 092,80 zł.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

4.

Przewozy Pasażerskie „ RED-BUS”

Perczak Bodo

Ul. Kierocińskiej 29/40, 41-200 Sosnowiec

Część V:

Za 1 dzień:

 Netto: 136,45 zł, Brutto: 146,00 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 27 448,00 zł.

5.

Firma Usługowo-Marketingowa „ BOG-MARK”

Iwona Migocka

Ul. Rewolucjonistów 12/33, 42-500 Będzin

Część VIII:

Za 1 dzień:

 Netto: 160,00 zł, Brutto: 171,20 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 32 185,60 zł.

Część IX:

Za 1 dzień:

Netto: 90,00 zł, Brutto: 96,30 zł..

Cena brutto za 188dni: 18 104,40 zł.

Część XI:

Za 1 dzień:

Netto: 90,00 zł, Brutto: 96,30 zł..

Cena brutto za 188dni: 18 104,40 zł.

PO ZŁOŻENIU OFERT DODATKOWYCH W CZĘSCI XI:

Netto: 70,00 zł, Brutto: 74,90 zł..

Cena brutto za 188dni: 14 081,20zł.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

6.

ATRANS Anna Wachlarz

Ul. Kołobrzeska 5/65, 40-718 Katowice

Część III:

Za 1 dzień:

 Netto: 300,00 zł, Brutto: 321,00 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 60 348,00 zł.

7.

ATRANS Anna Wachlarz

Ul. Kołobrzeska 5/65, 40-718 Katowice

Część V:

Za 1 dzień:

 Netto: 320,00 zł, Brutto: 342,40 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 64 371,20 zł.

8

Usługi Przewozowe Grzegorz Bucki

Ul. Norwida 27, 42-500 Będzin

Część III:

Za 1 dzień:

 Netto: 210,00 zł, Brutto: 224,70 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 42 243,60zł.

Część VI:

Za 1 dzień:

 Netto: 70,00 zł, Brutto: 74,90 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 14 081,20 zł

Część VII:

Za 1 dzień:

 Netto: 70,00 zł, Brutto: 74,90 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 14 081,20 zł

Część X:

Za 1 dzień:

 Netto: 55,00 zł, Brutto: 58,85 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 11 063,80 zł

9.

SIGMATOURIST  Dariusz Kucharski

Ul. Jabłoniowa 45, 42-500 Będzin

Część X III:

Za 1 dzień:

 Netto: 387,66 zł, Brutto: 414,80 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 77 982,40 zł.

10

Usługi Przewozowe „ IREX”

 Ireneusz Kozieł

Ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27

41-219 Sosnowiec

Część XIII:

Za 1 dzień:

 Netto: 392,46 zł, Brutto: 419,93 zł.

 Cena brutto za 188  dni: 78 946,84zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w CZĘSCI I w kryterium

cena

Liczba pkt w CZĘSCI II w kryterium

cena

Liczba pkt w CZĘSCI III w kryterium

cena

Liczba pkt w CZĘSCI IV w kryterium

 cena

Liczba pkt w CZĘSCI V

w kryterium

cena

Liczba pkt w CZĘSCI VI

 w kryterium

 cena

Liczba pkt w CZĘSCI VII

w kryterium

 cena

Liczba pkt w CZĘSCI VIII

w kryterium

 cena

Liczba pkt w CZĘSCI IX

w kryterium

 cena

Liczba pkt w CZĘSCI X

w kryterium

 cena

Liczba pkt w CZĘSCI XI

w kryterium

 cena

Liczba pkt w CZĘSCI XII

w kryterium

 cena

Liczba pkt w CZĘSCI XIII

w kryterium

 cena

1

---------

--------

---------

100,00

66,36

------------

-----------

-----------

---------

-----------

------

------

----------

2

100,00

100,00

---------

---------

--------

---------

----------

----------

----------

--------

-------

----------

---------

3

--------

-------

--------

------------

-----------

---------

-------

------

---------

------

94,59

100,00

---------

4

---------

---------

-------

----------

100,00

-------

---------

--------

----------

-------

---------

-----------

--------

5

--------

--------

----------

--------

---------

--------

---------

100,00

100,00

---------

100,00

----------

---------

6

---------

------

70,00

---------

---------

----------

---------

---------

---------

------------

--------

7

---------

-------

--------

--------

42,64

---------

---------

----------

--------

---------

-------

----------

--------

8

----------

--------

100,00

-----------

--------

100,00

100,00

------

--------

100,00

---------

----------

--------

9

---------

----------

---------

----------

---------

--------

---------

----------

--------

--------

--------

---------

100,00

10

---------

--------

---------

----------

------------

--------

-------

-------

--------

---------

--------

----------

98,78

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

DLA CZĘSCI I:

numer oferty  2

nazwa (firma ): 

Przewóz Osób MINI-BUS Woźniak Mieczysław

Ul. Skalskiego 3/181, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

   DLA CZĘSCI II:

numer oferty  2

nazwa (firma ): 

Przewóz Osób MINI-BUS Woźniak Mieczysław

Ul. Skalskiego 3/181, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI III:

numer oferty  8

nazwa (firma ): 

Usługi Przewozowe Grzegorz Bucki

Ul. Norwida 27, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI IV:

numer oferty  1

nazwa (firma ): 

Przewóz Osób MINI-BUS Mendera Jerzy

Ul. Skalskiego 1/164, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI V:

numer oferty  4

nazwa (firma ): 

Przewozy Pasażerskie „ RED-BUS”

Perczak Bodo

Ul. Kierocińskiej 29/40, 41-200 Sosnowiec

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI VI:

numer oferty  8

nazwa (firma ): 

Usługi Przewozowe Grzegorz Bucki

Ul. Norwida 27, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI VII:

numer oferty  8

nazwa (firma ): 

Usługi Przewozowe Grzegorz Bucki

Ul. Norwida 27, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI VIII:

numer oferty  5

nazwa (firma ): 

Firma Usługowo-Marketingowa „ BOG-MARK” Iwona Migocka

Ul. Rewolucjonistów 12/33, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI IX:

numer oferty  5

nazwa (firma ): 

Firma Usługowo-Marketingowa „ BOG-MARK” Iwona Migocka

Ul. Rewolucjonistów 12/33, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI X:

numer oferty  8

nazwa (firma ): 

Usługi Przewozowe Grzegorz Bucki,Ul. Norwida 27, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI XI:

numer oferty  5

nazwa (firma ): 

Firma Usługowo-Marketingowa „ BOG-MARK” Iwona Migocka

Ul. Rewolucjonistów 12/33, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI XII:

numer oferty  3

nazwa (firma ): 

PHU „ ELMIX” Wiesław Szotek,Ul. Rewolucjonistów 6/16, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

DLA CZĘSCI XIII:

numer oferty 9

nazwa (firma ): 

SIGMATOURIST Dariusz Kucharski, Ul. Jabłoniowa 45, 42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                                                                                      

                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:14.08.2009 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:14.08.2009 11:28