Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.08.2009 r.

w sprawie:

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
 • powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • zmiany w układzie wykonawczym do budżetu miasta na rok 2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
 • nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Będzin nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 6692/3 i 6692/6 karta mapy 8 6718/4 i 6718/9 karta mapy 14 obręb Grodziec, położonych w pobl. ul. Mickiewicza
 • sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oddanej w użytkowanie wieczyste, oznaczonej numerami geodezyjnymi 6429/3, karta mapy 21, obręb Grodziec, o powierzchni 270 m2, położonej w Będzinie, przy ul. Wolności, na rzecz jej wieczystego użytkownika oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
 • zmiany nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Będzinie przy ul. Zagórskiej pomiędzy Gminą Będzin a ProLogis Poland LXII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w formie zamiany
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej numerem geod. 248/3 karta mapy 31 obręb Będzin
- powołana Komisji Przetargowej

 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej numerem geod. 248/3 karta mapy 31 obręb Będzin
- powołana Komisji Przetargowej

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
 • zmiany w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rokPowrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.08.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:27.08.2009 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:07.09.2009 11:41