ZP.34111-12/09                                                                           Będzin, dnia 02.09.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Remont chodnika w ciągu ul. Żwirki i Wigury w Będzinie w ramach zadania: remonty kapitalne dróg”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Usługi Remontowo-Budowlane

„ SZYMBUD” Szczepan Krzewicki

Ul. Turystyczna 11, 34-371 Ujsoły

172 889,84 zł.

2.

Zakład Budowlano-Drogowy „ WOGBUD”

Kwaśniów Górny, ul. Długa 49,

32-310 Klucze

91 164,65 zł.

3.

Z.B.I „ BRUK-BUD” Marek Wereszczyński

Ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice

111 707,35 zł.

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane

 „ NIKE” Sp. z o.o.

Ul. Wopistów 15b, 41-215 Sosnowiec

97 480,33 zł.

5.

Zakład Usług Brukarskich Produkcyjno-Handlowych i Transportowych Władysław Gawron  Brzękowice Górne 34, 42-504 Będzin

112 633,89 zł.

 

6.

P.P.U.H „ LIBUD” S.C Liberda Adam,
Liberda Jacek    Ul. Sucha 48a, 41-200 Sosnowiec

89 405,91 zł

7.

VAR-MONT Mularczyk  Sławomir

Ul. Niwecka 1, 41-200 Sosnowiec

96 387,99 zł.

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „ LENARD”

Ul. Kazdębie P41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

96 186,29 zł - po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej

9.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów Sp. z o.o.

Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15,

 41-303 Dąbrowa Górnicza

102 815,82 zł.

10.

„ DROGREM” S.C.  Łukasz Kyrcz, Teresa Kyrcz

Ul. Prusa 40/4, 41-902 Bytom

102 188,64 zł.

11.

Firma Handlowo-Usługowa „ H.P.M” S.C  Maciej Hałęza, Agnieszka Hałęza

Ul. Jagiellońska 13A/93, 41-200 Sosnowiec

86 820,51 zł.

12.

Firma Wielobranżowa DOREM

Dorota Przybysz

Ul. R. Dmowskiego 36/67, 41-219 Sosnowiec

106 406,59 zł. - po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej

13.

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „ INTERPROMEX” Sp. z o.o.

Ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

94 616,66 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena


RAZEM

1

50,22

50,22

2

95,23


95,23

4

89,06

89,06

6

97,11

97,11

8

90,26

90,26

9

84,44

84,44

11

100,00

100,00

12

81,59

81,59

13

91,76

91,76

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Firma Handlowo-Usługowa „ H.P.M” S.C  Maciej Hałęza, Agnieszka Hałęza

Ul. Jagiellońska 13A/93, 41-200 Sosnowiec

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                 

                                                                                      

                                               PREZYDENT MIASTA
                                                  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:03.09.2009 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:03.09.2009 13:25