ZP.34121-20/08                                                                            Będzin, dnia 02.09.2008r.

    

UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie badań archeologiczno – architektonicznych oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniami administracyjnymi dla zadania „Rekonstrukcja Dolnego Zamku w Będzinie wraz z terenem przyległym” planowanego do realizacji w ramach projektu subregionalnego pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”

Zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:04.09.2009 07:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:04.09.2009 07:35