ZP.34111-7/09                                                                              Będzin, dnia 03.09.2009 r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Budowa chodników i oświetlenia ulicznego ulic: sierżanta Załogi, Lipowej, Dębowej, Brzozowej, Olszynowej i Jesionowej w Będzinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „

 Budowa dróg na osiedlu Górki Małobądzkie”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Nr oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

CENA

1

Konsorcjum Firm:

1.TITAN LUX Sp. z o.o.

Ul. Chełmońskiego 7, 32-590 Libiąż

2. Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Kamiński

Ul. Stara Huta 3, 32-500 Chrzanów

Cena złożonej oferty- 772 010,74  zł.

po poprawie omyłek-  772 029,70 zł.

2

Konsorcjum Firm:

1.Przedsiębiorstwo budowlane „ NIKE” Sp. z o.o.

Ul. Wopistów 15b, 41-215 Sosnowiec

2. Zakład Robót i Usług Specjalistycznych  „ ZRUS” Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza

709 323,65 zł. zł.

3

Konsorcjum Firm:

1.P.P.U.H „ LIBUD” Liberda Adam, Liberda Jacek

Ul. Sucha 48a, 41-200 sosnowiec

2. ENERGO-KOMPLEX Piotr Kłosek, Paweł Bergiel Sp. J

Ul. Zagórska 3, 42-500 Będzin

Cena złożonej oferty- 592 759,07 zł.

po poprawie omyłek-592 760,01 zł.

4

Konsorcjum Firm:

1.DKM-DROG Sp. z o.o.

Ul. Orląt Lwowskich 145, 41-200 Sosnowiec

2.Elektro –Energetyk

Ul. Orląt Lwowskich 143, 41-200 Sosnowiec

660 464,16 zł.

5

Konsorcjum Firm:

1.Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo- Usługowe

 „ INTERPROMEX” Sp. z .o.o.

Ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ INTEB” Sp. z o.o.

Ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin

669 511,86 zł.

6

VAR-MONT Mularczyk Sławomir

Ul. Niwecka 1, 41-200 Sosnowiec

597 916,21 zł.

7

Konsorcjum Firm:

1.ASKON TRANS &DESIGN

Ul. Bursztynowa 2B, 42-500 Będzin

2. F.U ELBRUS Bernard Niesyto

Ul. Chełmska 70, 41-403 Chełm Śląski

589 405,78 zł.

8

Konsorcjum Firm:

1.Zakład Robót komunalnych „ BUD- KOM” S.C Ryszard Jeziorowski, Łukasz Jeziorowski

Ul. Wojkowicka 29a, 41-250 Czeladź

2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ MARAD” M. Ziębalska S.J Ul. Gacka 1C, 41-218 Sosnowiec

627 211,13 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

76,34

76,34

2

83,09

83,09

3

99,43

99,43

5

88,03

88,03

7

100,00

100,00


4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Konsorcjum Firm:

1.ASKON TRANS &DESIGN

Ul. Bursztynowa 2B, 42-500 Będzin

2. F.U ELBRUS Bernard Niesyto

Ul. Chełmska 70, 41-403 Chełm Śląski

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

                 

                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                       mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:04.09.2009 08:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:04.09.2009 08:06