ZP.34101-13/09                                                                           Będzin, dnia 04.09.2009 r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Remont chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Będzinie”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT

Lp.

Wykonawca

CENA

Zakład Budowlano-Drogowy „ WOGBUD”

Ul. Długa 49, Kwaśniów Górny

32-310 Klucze

27 075,20 zł.

Przedsiębiorstwo Techniczno -Handlowo-Usługowe „ INTERPROMEX” Sp. z o.o.

Ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

23 045,73 zł.

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
   UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Techniczno -Handlowo-Usługowe

„ INTERPROMEX” Sp. z o.o.

Ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

Najniższa cena.

Prezydent Miasta

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z postepowania na zadanie pn:' Remont chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Będzinie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:07.09.2009 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:07.09.2009 10:31