XLIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie:

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie likwidacji Pracowni cytologii w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu, stanowiącą jednostkę organizacyjną Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Uchwała Nr XLIII/757/2009

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie likwidacji Poradni Otolaryngologicznej dla dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu oraz Poradni Hepatologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 10 w Sosnowcu, które stanowią jednostki organizacyjne Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
 • zmiany statutu jednostki budżetowej miasta "Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Armii Ludowej 1 wraz z filią ul. XXXV-lecia PRL 7"
 • zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych 4719S - ul. Małobądzka w Będzinie - II etap realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
 • zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • zwiększenia stanu środków na początek roku oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
 • określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin
 • zmiany Uchwały nr XIX/221/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2"
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
 • wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLI/708/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Będzin
 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina, złożonej przez Pana Czesława Krupę 
 • rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Graca z dnia 08.07.2009 r. (wpływ do Urzędu dnia 22.07.2009 r.) ba działalność Prezydenta Miasta Będzina, w sprawie nieprawidłowości w poborze opłaty skarbowej za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:08.09.2009 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:24.09.2009 12:33